X

Snížení poslechové námahy - klinicky prokázáno*

Soundability – nové kapitoly kvalitního poslechu

Naše společnost věří, že přirozený a snadný poslech by měl být samozřejmostí i pro osoby se sluchovou ztrátou. S technologiemi micon™ a binax™ jsme učinili několik významných průlomů v oblasti vysoce kvalitního binaurálního poslechu. Technologie primax™ vývoj posouvá ještě o kousek dále: vytváří ideální rovnováhu mezi kvalitou zvuku a porozuměním řeči, a to vždy s ohledem na individuální potřeby uživatele. Jak vypovídají klinické testy*, poslech s technologií primax je skutečně snadný. Přinášíme tak nové chápání snadného poslechu.

Naše společnost věří, že přirozený a snadný poslech by měl být samozřejmostí i pro osoby se sluchovou ztrátou. S technologiemi micon™ a binax™ jsme učinili několik významných průlomů v oblasti vysoce kvalitního binaurálního poslechu. Technologie primax™ vývoj posouvá ještě o kousek dále: vytváří ideální rovnováhu mezi kvalitou zvuku a porozuměním řeči, a to vždy s ohledem na individuální potřeby uživatele. Jak vypovídají klinické testy*, poslech s technologií primax je skutečně snadný. Přinášíme tak nové chápání snadného poslechu.

Pokročilá technologie pro snížení poslechové námahy

Představte si, že se snažíte porozumět hlášení
na vlakovém nádraží, že se i přes špatné telefonní spojení snažíte dorozumět s přítelem, nebo že si chcete povídat s kamarádkou v hlučné kavárně. Vše sice slyšíte, avšak musíte se plně soustředit. Tyto situace vyžadují zvýšené poslechové úsilí.

To platí zejména v situacích s vysokým stupněm hluku a se špatnou kvalitou zvuku. Poslech v takové situaci je namáhavý i pro osoby bez sluchové vady. Od osob se sluchovými potížemi však tyto podmínky vyžadují mimořádné soustředění a výdej energie, které se stupňují úměrně s náročností dne.

Pokročilá funkce SPEECH tuto situaci zásadně mění. SPEECH nepřetržitě monitoruje zvuky, snižuje nežádoucí okolní hluk a zesiluje řeč,
a činí tak poslech snadným po celý den a ve všech situacích. SPEECH je synonymem nového chápání snadného poslechu.

Představte si, že se snažíte porozumět hlášení
na vlakovém nádraží, že se i přes špatné telefonní spojení snažíte dorozumět s přítelem, nebo že si chcete povídat s kamarádkou v hlučné kavárně. Vše sice slyšíte, avšak musíte se plně soustředit. Tyto situace vyžadují zvýšené poslechové úsilí.
Poslechové úsilí znamená víc než jen porozumět řeči. Jde hlavně o to, jak snadno jí porozumíme. Tento princip dobře ilustruje následující příklad.

Snáze k jádru věci

Poslechové úsilí znamená víc než jen porozumět řeči. Jde hlavně o to, jak snadno jí porozumíme. Tento princip dobře ilustruje následující příklad.

Písmena na prvním obrázku jsme schopni přečíst, avšak s obtížemi. Text na druhém obrázku přečteme díky zvýraznění snáze.

Poslech s novou technologií funguje obdobně: primax zvýrazní řeč oproti hlukům v pozadí, a poslech s ním je tak daleko snažší.

primax SPEECH:

Správný výkon pro snadný poslech

Námahu při slyšení lze snížit usnadněním procesu porozumění. Proto v sobě primax spojuje jak osvědčené funkce binax a micon, tak i poslední inovace. Díky nim přináší primax snížení poslechové námahy

v nejrozmanitějších poslechových situacích.

Snížení námahy se uskutečňuje pomocí tří klíčových technologií: pomocí Potlačení hluku, Směrovosti
a nové technologie primaxu, Zesílení. Ta vyzdvihuje hlas hlavního mluvčího nad ostatní zvuky.

Tyto tři funkce jsou řízeny technologií SPEECH.

Tři klíčové technologie pro snadný poslech:

  1. Potlačení hluku: Eliminuje okolní hluk
  2. Směrovost: Zaměřuje pozici mluvčího
  3. Zesílení: Vyzdvihuje hlas mluvčího nad okolní zvuky

Snadný poslech - klinicky prokázáno*

V minulosti bylo testování poslechové námahy měřeno pomocí dotazníků a subjektivního vyhodnocování
na škále. Navíc bylo zpravidla prováděno až po testu sluchu. Protože se jedná o subjektivní metody, vyznačovaly se častou nepřesností. Pro získání objektivních poznatků o poslechové namáze byla proto vyvinuta nová metoda.

Nová testová metoda je založena na měření probíhající elektroencefalografické aktivity mozku. Mozek je aktivován tak, že zkoumaná osoba provádí během testu různé úkony, např. testy sluchu. Námaha potřebná k aktivaci mozku je zaznamenávána průběžně po celou dobu testu. Právě díky této metodě jsme schopni klinicky prokázat*, že poslech
s funkcemi primax se vyznačuje sníženou poslechovou námahou po celý den.

Objektivní měření poslechové námahy

Nová testová metoda je založena na měření probíhající elektroencefalografické aktivity mozku. Mozek je aktivován tak, že zkoumaná osoba provádí během testu různé úkony, např. testy sluchu. Námaha potřebná k aktivaci mozku je zaznamenávána průběžně po celou dobu testu. Právě díky této metodě jsme schopni klinicky prokázat*, že poslech
s funkcemi primax se vyznačuje sníženou poslechovou námahou po celý den.

Poslechové situace pod kontrolou

Poznatky z laboratoře i zpětná vazba klientů nás vede k neustálému vylepšování stálých technologických možností. SPEECH tak nyní dokáže zesílit řeč, kdykoliv ji zaznamená. To znamená, že si Vaši klienti mohou dopřát snadný poslech po celý den – ať už
v relativně tichých podmínkách, jako např. u snídaně, nebo ve velmi náročném poslechovém prostředí typu vlakového nádraží.

Poznatky z laboratoře i zpětná vazba klientů nás vede k neustálému vylepšování stálých technologických možností. SPEECH tak nyní dokáže zesílit řeč, kdykoliv ji zaznamená. To znamená, že si Vaši klienti mohou dopřát snadný poslech po celý den – ať už
v relativně tichých podmínkách, jako např. u snídaně, nebo ve velmi náročném poslechovém prostředí typu vlakového nádraží.
primax SPEECH highlights the dominant speaker.

Situace: U snídaně

Ve víru zábavy a zvuků

Náš uživatel si ráno užívá snídani se svou rodinou. Děti si povídají o plánovaném výletu a jejich hlasy se mísí s šustěním novin a se zvuky rádia. Tyto okolní hluky ztěžují porozumění.

Náš uživatel si ráno užívá snídani se svou rodinou. Děti si povídají o plánovaném výletu a jejich hlasy se mísí s šustěním novin a se zvuky rádia. Tyto okolní hluky ztěžují porozumění.

SPEECH zesílí to nejdůležitější

SPEECH zajistí, aby uživateli neuniklo jediné slovo: zesílí hlasy dětí a zapojí funkci Řízení řeči
a hluku a současně funkci SoundSmoothing™
k eliminaci šustění papíru a cinkání příborů. To uživateli zajistí klidné a snadné porozumění.

SPEECH zajistí, aby uživateli neuniklo jediné slovo: zesílí hlasy dětí a zapojí funkci Řízení řeči
a hluku a současně funkci SoundSmoothing™
k eliminaci šustění papíru a cinkání příborů. To uživateli zajistí klidné a snadné porozumění.

Situace: Na vlakovém nádraží

Hovor se nehýbe

Na cestě do práce potkává naše uživatelka svého kolegu z práce a dají se do hovoru. Ten však doprovází zvuky kolemjedoucích vlaků a nádražního hlášení. Jedná se o mimořádně náročnou poslechovou situaci, a to zejména pro uživatelku sluchadel.

Na cestě do práce potkává naše uživatelka svého kolegu z práce a dají se do hovoru. Ten však doprovází zvuky kolemjedoucích vlaků a nádražního hlášení. Jedná se o mimořádně náročnou poslechovou situaci, a to zejména pro uživatelku sluchadel.

SPEECH dává rozhovoru zelenou

SPEECH vyzdvihne hlas mluvčího a aktivuje funkci Řízení řeči a šumu a Úzké směrování, které zaměří pozornost posluchače na řeč přicházející zepředu. Lidské hlasy přicházející ze záběru směrového kuželu za kolegou jsou také zeslabeny,
a uživatelka se tak může dál věnovat jasné
a uvolněné konverzaci.

SPEECH vyzdvihne hlas mluvčího a aktivuje funkci Řízení řeči a šumu a Úzké směrování, které zaměří pozornost posluchače na řeč přicházející zepředu. Lidské hlasy přicházející ze záběru směrového kuželu za kolegou jsou také zeslabeny,
a uživatelka se tak může dál věnovat jasné
a uvolněné konverzaci.

Situace: V kanceláři

Poslech dá pořádnou práci

Naše uživatelka dorazí do práce a v kanceláři je pohotovost. Hlasy kolegů se ozývají přes celou místnost a mísí se s vyzváněním telefonů.
Pro soukromý hovor s kolegou to není zrovna ideální prostředí.

Naše uživatelka dorazí do práce a v kanceláři je pohotovost. Hlasy kolegů se ozývají přes celou místnost a mísí se s vyzváněním telefonů.
Pro soukromý hovor s kolegou to není zrovna ideální prostředí.

SPEECH vytvoří plán pro jasný přenos

Jakmile začne kolega na uživatelku mluvit, SPEECH automaticky zesílí jeho hlas na úkor ostatních. Aktivuje také Řízení řeči a šumu
a SoundSmoothing k potlačení okolních hluků, jako je zvonění telefonů a klapání klávesnic, což umožní snadné porozumění.

Jakmile začne kolega na uživatelku mluvit, SPEECH automaticky zesílí jeho hlas na úkor ostatních. Aktivuje také Řízení řeči a šumu
a SoundSmoothing k potlačení okolních hluků, jako je zvonění telefonů a klapání klávesnic, což umožní snadné porozumění.

Situace: V kavárně

Odpovědi odnáší vítr

Je pozdní odpoledne a náš uživatel popíjí s přáteli kávu na venkovní zahrádce. Vane příjemný větřík
a u vedlejšího stolu se přiostřuje konverzace. Hluk větru
a další okolní hluky činí tuto situaci pro uživatele sluchadel velmi náročnou.

Je pozdní odpoledne a náš uživatel popíjí s přáteli kávu na venkovní zahrádce. Vane příjemný větřík
a u vedlejšího stolu se přiostřuje konverzace. Hluk větru
a další okolní hluky činí tuto situaci pro uživatele sluchadel velmi náročnou.

SPEECH zachytí i to nejmenší slůvko

SPEECH automaticky ztiší okolní zvuky
a vyzdvihne hlasy přátel. Konverzace od vedlejšího stolu je eliminována zapojením směrových mikrofonů. SPEECH zapojí také Řízení řeči a šumu
a binaurální mód eWindScreen™ pro potlačení hluků dopravy a větru. Náš uživatel si tak může v klidu vyslechnout, co je nového.

SPEECH automaticky ztiší okolní zvuky
a vyzdvihne hlasy přátel. Konverzace od vedlejšího stolu je eliminována zapojením směrových mikrofonů. SPEECH zapojí také Řízení řeči a šumu
a binaurální mód eWindScreen™ pro potlačení hluků dopravy a větru. Náš uživatel si tak může v klidu vyslechnout, co je nového.

primax: Pro speciální sluchové potřeby

Poruzumění řeči s technologií SPEECH je výjimečně snadné v rámci běžných každodenních činností, některé situace si však zasluhují zvláštní pozornost. Ať už se jedná o maximální zážitek z poslechu hudby,
o poslech v prostorách s ozvěnou nebo o vyřízení telefonních hovorů, primax nabízí množství specializovaných programů pro poslech s lehkostí a s potěšením.

HD Music: Pro dokonalý zážitek z poslechu hudby

Funkce nutné pro porozumění řeči se zásadně liší od funkcí potřebných k potěšení z hudby. Díky novému
HD programu Hudba nabízí primax svým uživatelům tři druhy nastavení pro plný a bohatý poslechový zážitek.
S nimi se mohou Vaši klienti do hudby zcela ponořit.

Nastavení „Life music“ je vytvořeno pro poslech živých vystoupení. Díky speciálně rozšířenému dynamickému rozsahu si dokáže poradit s velkými výkyvy hlasitosti typickými pro venkovní koncerty, ať už se jedná o rockový festival, nebo o koncert klasické hudby.

Živá hudba: zážitek z každého tónu

Nastavení „Life music“ je vytvořeno pro poslech živých vystoupení. Díky speciálně rozšířenému dynamickému rozsahu si dokáže poradit s velkými výkyvy hlasitosti typickými pro venkovní koncerty, ať už se jedná o rockový festival, nebo o koncert klasické hudby.

Pro milovníky hudby, kteří si chtějí koncert vychutnat doma, je tím perfektním nastavením „Recorded Music“. Jeho frekvenční odezva a zesílení jsou speciálně uzpůsobeny k přenosu zvuku ve vynikající kvalitě, aby si posluchači mohli vychutnat každý detail.

Nahrávka: příjemné zakončení dne

Pro milovníky hudby, kteří si chtějí koncert vychutnat doma, je tím perfektním nastavením „Recorded Music“. Jeho frekvenční odezva a zesílení jsou speciálně uzpůsobeny k přenosu zvuku ve vynikající kvalitě, aby si posluchači mohli vychutnat každý detail.

primax myslí i na klienty, kteří se hudbě sami věnují, ať sólově, nebo v hudebním uskupení. Nastavení „Musician“ bylo vytvořeno pro muzikanty a zpěváky
se sluchovými potížemi, aby si výkon svůj i spoluhráčů vychutnali v plném dynamickém rozsahu.

Hudebník: nastavení pro muzikanty

primax myslí i na klienty, kteří se hudbě sami věnují, ať sólově, nebo v hudebním uskupení. Nastavení „Musician“ bylo vytvořeno pro muzikanty a zpěváky
se sluchovými potížemi, aby si výkon svůj i spoluhráčů vychutnali v plném dynamickém rozsahu.

Program HD Music technologie primax přináší uživatelům plnou potěchu z hudby.

EchoShield: Ochrana před ozvěnou

Bez EchoShieldu:

V prostorách, jako jsou chodby, foyer a rozlehlé místnosti, zesilují klasická sluchadla nejen řeč,
ale také ozvěnu. Zvuk se odráží od okolních stěn
a jednotlivé vlny přicházejí k uchu uživatele
v různých časových intervalech. Vzniklá směs zvuků velmi špatné kvality vede ke značné poslechové únavě.

V prostorách, jako jsou chodby, foyer a rozlehlé místnosti, zesilují klasická sluchadla nejen řeč,
ale také ozvěnu. Zvuk se odráží od okolních stěn
a jednotlivé vlny přicházejí k uchu uživatele
v různých časových intervalech. Vzniklá směs zvuků velmi špatné kvality vede ke značné poslechové únavě.

S EchoShieldem:

Program EchoShield tlumí odrážené zvuky. Snížením dopadů ozvěny dochází ke zvýraznění řeči
a ke snížení poslechové námahy.

Program EchoShield tlumí odrážené zvuky. Snížením dopadů ozvěny dochází ke zvýraznění řeči
a ke snížení poslechové námahy.

Na telefonu: Vylepšené volání

S easyTekem:

Hands-free volání pro telefony s funkcí Bluetooth: audio vysílač a dálkový ovladač easyTek™ propojí sluchadla s telefonem. Tím se sluchadla promění
ve sluchátka a easyTek tak může zcela volně přenášet telefonní hovory z mobilu přímo do sluchadel.

Hands-free volání pro telefony s funkcí Bluetooth: audio vysílač a dálkový ovladač easyTek™ propojí sluchadla s telefonem. Tím se sluchadla promění
ve sluchátka a easyTek tak může zcela volně přenášet telefonní hovory z mobilu přímo do sluchadel.

S funkcí TwinPhone:

Univerzální řešení pro všechny typy telefonů: funkce TwinPhone je optimální zejména pro toho, kdo nevlastní telefon s funkcí Bluetooth a easyTek. Jakmile uživatel přiloží telefon k uchu, je telefonní hovor automaticky přenesen z jednoho sluchadla
do druhého. Funkce TwinPhone zajištuje snadné telefonování, aniž by uživatel musel používat další přídavné zařízení.

Univerzální řešení pro všechny typy telefonů: funkce TwinPhone je optimální zejména pro toho, kdo nevlastní telefon s funkcí Bluetooth a easyTek. Jakmile uživatel přiloží telefon k uchu, je telefonní hovor automaticky přenesen z jednoho sluchadla
do druhého. Funkce TwinPhone zajištuje snadné telefonování, aniž by uživatel musel používat další přídavné zařízení.

Bezdrátový CROS/BiCROS: Konec jednostranným řešením

Řešení CROS a BiCROS jsou určena pro pacienty
s úplnou ztrátou sluchu u jednoho ucha.

Řešení CROS:

Řešení CROS je určeno pro případy, kdy úplná ztráta sluchu u jednoho ucha není doprovázena postižením druhého ucha. Jak je vidět na obrázku, mikrofony vysílače CROS Pure™ zaznamenávají a zpracovávají zvuky na straně s úplnou ztrátou (např. údaje
o směrování). Získané informace jsou poté bezdrátově přenášeny ke druhému uchu.
Klient tak slyší zvuk z obou stran.

Řešení CROS a BiCROS jsou určena pro pacienty
s úplnou ztrátou sluchu u jednoho ucha.
Hearing aid receives the sound from the un-aidable side and sends it into the other ear so the signal can be heard. CROS Pure wirelessly transmits sounds.

Řešení BiCROS:

Navrženo pro uživatele trpící úplnou ztrátou sluchu
u jednoho ucha a významnou ztrátou sluchu
u druhého ucha. Řešení BiCROS je znázorněno
na obrázku: vysílač CROS Pure zaznamenává zvuky, zpracovává je a přenáší ke sluchadlu na druhé straně. Poté dochází k míšení signálů vysílače a sluchadla
a k zesílení zvuků z obou stran.

Navrženo pro uživatele trpící úplnou ztrátou sluchu
u jednoho ucha a významnou ztrátou sluchu
u druhého ucha. Řešení BiCROS je znázorněno
na obrázku: vysílač CROS Pure zaznamenává zvuky, zpracovává je a přenáší ke sluchadlu na druhé straně. Poté dochází k míšení signálů vysílače a sluchadla
a k zesílení zvuků z obou stran.
Hearing aid receives the sound from the un-aidable side, mixes it with its own input and amplifies the mixed signal. CROS Pure wirelessly transmits sounds.

V roce 2015 byl na Univerzitě v Severním Coloradu proveden výzkum efektivity funkcí technologie primax. Z údajů o mozkové aktivitě vyplynulo, že při aktivaci funkcí SPEECH a EchoShield dochází k signifikantnímu úbytku poslechové námahy.