X

Sluchadla soundDemo

Praktické a víceúčelové řešení pro hladký průběh nastavování

Sluchadla soundDemo představují perfektní řešení pro první seznámení se sluchadly: nejsou určeny
k prodeji, ale výhradně k nastavování či k užívání
na zkoušku. Všechna ukázková sluchadla disponují technologií primax a mohou být nakonfigurována
na tři výkonnostní úrovně 7px, 5px a 3px, což Vám umožní snížit počet sluchadel na skladě. Sluchadla soundDemo jsou dostupná v závěsných modelech
a modelech RIC a jsou vybavena časovačem
pro nastavení zkušební doby od jednoho
do šesti týdnů.

Sluchadla soundDemo fungují stejným způsobem jako sluchadla primax. Díky tomu mohou klienti využít jejich plný potenciál a vyzkoušet všechny funkce
i dostupné příslušenství.

Sluchadla soundDemo představují perfektní řešení pro první seznámení se sluchadly: nejsou určeny
k prodeji, ale výhradně k nastavování či k užívání
na zkoušku. Všechna ukázková sluchadla disponují technologií primax a mohou být nakonfigurována
na tři výkonnostní úrovně 7px, 5px a 3px, což Vám umožní snížit počet sluchadel na skladě. Sluchadla soundDemo jsou dostupná v závěsných modelech
a modelech RIC a jsou vybavena časovačem
pro nastavení zkušební doby od jednoho
do šesti týdnů.
Sluchadla soundDemo: jeden model pro všechny výkonnostní úrovně

Okamžitá identifikace

Sluchadla soundDemo snadno poznáte podle označení “sDemo”. Naleznete ho nejen na zadní straně sluchadla, ale také v Connexxu 8.

Sluchadla soundDemo snadno poznáte podle označení “sDemo”. Naleznete ho nejen na zadní straně sluchadla, ale také v Connexxu 8.

Využijte výhody sluchadel soundDemo

 • Pro nastavení všech tří výkonnostních úrovní Vám postačí jediný pár sluchadel.
 • Mohou sloužit jako náhrada za sluchadlo klienta během oprav.
 • Mohou sloužit jako dočasná sluchadla v období čekání na doručení klientova vlastního sluchadla.

Jeden pár sluchadel, paleta možností

Pokud si Váš pacient vybral konkrétní model sluchadla, k nastavení všech výkonnostních úrovní postačí jeden pár sluchadel. Nastavení sluchadel soundDemo je rychlé a efektivní, a jsou tak ideální
na zkoušku na doma.

Funkce časovač sluchadel soundDemo Vám umožní nastavit délku zkušební doby tak, aby vyhovovala jak Vám, tak Vašemu klientovi. Časové rozpětí zkoušky je od jednoho do šesti týdnů pro každou jednotlivou fázi. Na konci zkušebního období uslyší Váš pacient zvukový signál, který mu připomene, že má sluchadla vrátit.

Jeden pár sluchadel postačí k tomu, abyste minimalizovali skladové i logistické náklady a zároveň klientům poskytli celou škálu výkonnostních úrovní, od 7px až po 3px.

Pokud si Váš pacient vybral konkrétní model sluchadla, k nastavení všech výkonnostních úrovní postačí jeden pár sluchadel. Nastavení sluchadel soundDemo je rychlé a efektivní, a jsou tak ideální
na zkoušku na doma.

Nastavení – rychle, snadno a bez překážek

Sluchadla soundDemo pomáhají ke zrychlení procesu nastavování včetně změn výkonnostních úrovní.

Využijte výhody nastavování

 • Méně sluchadel na skladě, méně nákladů, více spokojených klientů.
 • Connexx 8 Vám umožní nastavit ve funkci časovač dobu vrácení sluchadel.
 • Při změně jedné výkonností úrovně na druhou je zachováno zadané nastavení, což přispívá k usnadnění pracovního procesu.

Programování sluchadel soundDemo: Connexx 8

 

Connexx 8 je Váš perfektní průvodce konfigurací sluchadel soundDemo. Během nastavování jsou všechny úpravy individuálních parametrů průběžně ukládány, a to i při změně výkonnostní úrovně. Navíc můžete nakonfigurovat hodnoty časovače pro nastavení trvání zkušebního období.

Poté, co klient obdrží vlastní sluchadla, máte možnost přenést individuální nastavení sluchadel soundDemo do nových sluchadel klienta. Velkou výhodou této možnosti je úspora času i větší plynulost Vaší práce.

Přehled funkcí

(1) Výběr výkonnostní úrovně

(1) Výběr výkonnostní úrovně

(2) Po připojení sluchadla soundDemo se v programu objeví odkaz na speciální stránku pro konfiguraci ukázkových sluchadel

(3) Časovač pro nastavení zkušební doby

Šperk na závěr

Ukončení klientovy cesty za dobrým sluchem

Po skončení zkušební doby si Váš klient objedná svá vlastní sluchadla. Chvíle, kdy je poprvé dostává
do rukou, je pro něho vzácná, neboť symbolizuje vrchol postupného procesu přizpůsobování sluchadel jeho osobním potřebám. Vaším posledním úkolem je převést nastavení z Connexxu do osobních sluchadel a cesta Vašeho klienta za schopností se znovu zaposlouchat do pestrých zvuků života je tak u konce.

Slavnostní rozbalování

Když lékař klientovi předává jeho nová sluchadla primax, slavnostní ráz chvíle je umocněn luxusní krabičkou, v níž jsou sluchadla zabalena.

Po skončení zkušební doby si Váš klient objedná svá vlastní sluchadla. Chvíle, kdy je poprvé dostává
do rukou, je pro něho vzácná, neboť symbolizuje vrchol postupného procesu přizpůsobování sluchadel jeho osobním potřebám. Vaším posledním úkolem je převést nastavení z Connexxu do osobních sluchadel a cesta Vašeho klienta za schopností se znovu zaposlouchat do pestrých zvuků života je tak u konce.

Obecná doporučení a postupy

 • První nastavenou úrovní by vždy měla být 7px, až poté úroveň 5px a nakonec 3px.
 • Rozdíly mezi výkonnostními úrovněmi se vždy snažte demostrovat v ideálních zvukových podmínkách.
 • Vysvětlit Vašemu klintovi, že soundDemo je sluchadlo výkonností úrovně 7px, které může být nakonfigurováno na úrovně 5px a 3px, Vám může pomoci předejít nedorozumění.

Videa soundDemo

Ideální nástroj pro zvýšení povědomí o sluchadlech

 

Přiznat si sluchovou ztrátu může pro postižené osoby představovat veliký problém. Abychom jim předali zprávu, že řešení v podobě sluchadel může výrazně zlepšit kvalitu jejich života, připravili jsme pro Vás videa soundDemo. Videa ilustrují, jak klienti slyší zvuk se zapnutými a vypnutými funkcemi a programy primax,
a jsou zpracovány tak, že jim porozumí nejen zkušený uživatel, ale i uživatel, který se se sluchadly teprve seznamuje.

Na videích soundDemo jsou použity zvukové nahrávky přímo ze sluchadel. Díky tomu videa věrně zachycují rozdíly ve vnímání zvuku při poslechu se sluchadly a bez nich. Klienti tak mohou získat autentický poslechový zážitek, a v důsledku toho i větší povědomí o výhodách sluchadel primax.

Videa soundDemo ilustrují, jak fungují tyto funkce a programy:

 • SPEECH
 • HD Music
 • EchoShield
 • TwinPhone
 • CROS/BiCROS

Objektivní metody pro měření výkonu sluchadel

Při tvorbě videí byla pro nahrávání reálných situací využita tato figurína: kamera, umístěná na čele, zaznamenávala obraz, sluchadla Pure primax™ snímala zvuk. Oba tyto záznamy vytváří věrný obraz skutečných poslechových podmínek a reálného výkonu sluchadla.

Při tvorbě videí byla pro nahrávání reálných situací využita tato figurína: kamera, umístěná na čele, zaznamenávala obraz, sluchadla Pure primax™ snímala zvuk. Oba tyto záznamy vytváří věrný obraz skutečných poslechových podmínek a reálného výkonu sluchadla.

Zvyšujte povědomí veřejnosti

Videa můžete využívat k různým účelům. Jelikož jsou dostupná na všech moderních digitálních zařízeních, mohou si je pacienti mohou prohlédnout jak u Vás v ordinaci, tak v pohodlí domova.

Videa můžete využívat k různým účelům. Jelikož jsou dostupná na všech moderních digitálních zařízeních, mohou si je pacienti mohou prohlédnout jak u Vás v ordinaci, tak v pohodlí domova.

Využijte výhod videí soundDemo

 • Videa soundDemo jsou vynikajícím doplňkem pro ilustraci funkcí sluchadel během vyšetření.
 • Doporučte videa soundDemo svým pacientům. Více informací o funkcích sluchadel tak získají v klidu domova.
 • Odkaz na videa soundDemo nyní můžete umístit na vlastní webové stránky. Informace o funkcích primax tak zpřístupníte také široké veřejnosti.

Videa soundDemo

Ukažte svým klientům rozdíly při poslechu s funkcemi primax a bez nich