X

Signia Nx je nejmodernější platforma sluchadel na světě, díky níž uživatelé přijmou sluchadlo již po prvním nastavení. Tato revoluční platforma kombinuje perfektní slyšitelnost a přirozený zvuk hlasu uživatele.

První systém zpracování vlastního hlasu na světě OVPTM zlepšil spontánní přijetí vlastního hlasu u 75 % nespokojených uživatelů sluchadel.*

*V roce 2017 probíhala v Hörzentrum Oldenburg studie First Fit Study, která zkoumala účinek systému zpracování vlastního hlasu OVP na spontánní přijetí sluchadel po jejich prvním nastavení. Více informací na www.signia-pro.com/first-fit-study

První technologie zpracování vlastního hlasu na světě

Aby uživatel přijal sluchadlo již po prvním nastavení, je nezbytné poskytnout mu nejen celkovou slyšitelnost, ale také přirozený zvuk vlastního hlasu. Mnohým uživatelům sluchadel však jejich hlas zní nepřirozeně, což může vést k tomu, že tuto pomůcku přestanou používat.

Nejmodernější platforma na světě Signia Nx poskytuje první opravdové řešení otázky vnímání vlastního hlasu spolu s bezkonkurenční slyšitelností a porozuměním řeči v hlučném prostředí.

Více informací

Nejmodernější zpracování zvukových vjemů na trhu

Systém Ultra HD e2e zajišťuje nepřetržité spojení mezi sluchadly v celém frekvenčním rozsahu a umožňuje rychlejší a kvalitnější zpracování zvuku i výměnu dat mezi sluchadly. Spolu s funkcí zpracování vlastního hlasu podává bezkonkurenční výkon. Hlas uživatele tak zní přirozeně a kvalitní zvuk je zajištěn i v tom nejhlučnějším prostředí.

 

Více informací
Systém Ultra HD e2e zajišťuje nepřetržité spojení mezi sluchadly v celém frekvenčním rozsahu a umožňuje rychlejší a kvalitnější zpracování zvuku i výměnu dat mezi sluchadly. Spolu s funkcí zpracování vlastního hlasu podává bezkonkurenční výkon. Hlas uživatele tak zní přirozeně a kvalitní zvuk je zajištěn i v tom nejhlučnějším prostředí.
Sluchadla Signia jedinečným způsobem kombinují technologické možnosti připojení různých zařízení, a tak zajišťují přirozený zvuk hlasu uživatele, perfektní slyšitelnost i přímý přenos zvuku. Firma Signia nabízí jedinou bezdrátovou technologii na trhu, která kombinuje jak Bluetooth, tak Ultra HD e2e.

Vynikající kvalita zvuku i připojení k Bluetooth

Sluchadla Signia jedinečným způsobem kombinují technologické možnosti připojení různých zařízení, a tak zajišťují přirozený zvuk hlasu uživatele, perfektní slyšitelnost i přímý přenos zvuku. Firma Signia nabízí jedinou bezdrátovou technologii na trhu, která kombinuje jak Bluetooth, tak Ultra HD e2e.

Více informací

NASLOUCHÁME PŘÍRODĚ

Nová sluchadla Signia