X
header one

Jak zacházet s příslušenstvím a aplikacemi Vám poradí následující návody a užitečné tipy.

Podpora easyTeku

easyTek v detailu

easyTek_features-graphic_B2C_950x1108px

(1) Multifunkční tlačítko

(2) Šnůrka okolo krku/anténa

(3) Otvory mikrofonu

(4) LED kontrolky pro signalizaci stavu

(5) Porty pro napojení šňůrek/antény

(6) Tlačítka ovládání hlasitosti

(7) Port pro audio přístroje s konektorem 3.5 mm

(8) Port pro FM přijímač

(9) Tlačítko reset

(10) Micro-USB port pro nabíjení

Snadné párování

Se sluchadly: 1. krok

Nasaďte si easyTek okolo krku. Zapněte easyTek stisknutím tlačítka (1), dokud  se nerozsvítí zelená kontrolka (4).

easyTek_easy-pairing_1_768x400px

Se sluchadly: 2. krok

Nasaďte si sluchadla a zapněte je. Zelená kontrolka (4) krátce zabliká
a potom zhasne. Nyní jsou přístroje spárovány.

easyTek_easy-pairing_3_768x400px

Se zařízeními s Bluetooth: 1. krok

Zapněte easyTek stisknutím tlačítka (1) a několik sekund ho podržte.
Pokud nezačne blikat modrá kontrolka (4), stiskněte současně tlačítko (1)
a tlačitko hlasitosti “+” (6) a držte je, dokud nezačne kontrolka (4) problikávat.

easyTek_easy-pairing_2_768x400px

Se zařízeními s Bluetooth: 2. krok

Na zařízení, které chcete spárovat, zapněte funkci Bluetooth. Vyhledejte
a zvolte zařízení easyTek. Modrá kontrolka (4) krátce problikne a potom zhasne.

easyTek_easy-pairing_4_768x400px

S TV Vysílačem: 1. krok

Zapněte easyTek stisknutím tlačítka (1) a zároveň ho několik sekund držte stisknuté. Stiskněte zároveň tlačítko (1) a obě tlačítka hlasitosti (6),
a podržte je, dokud nezačne blikat modrá kontrolka (4).

easyTek_easy-pairing_2_768x400px

S TV Vysílačem: 2. krok

Zapněte TV Vysílač ve vzdálenosti 1m od easyTeku a počkejte, až bude proces párování dokončen. Ten trvá přibližně 2 minuty. Modrá kontrolka (4) přestane blikat a zůstane svítit.

easyTek_easy-pairing_5_TV-transmitter_768x400

Ovládání easyTeku

Podpora miniPocketu

miniPocket v detailu

miniPocket_features_950x950px

(1) Reproduktor

(2) LED kontrolka stavu

(3) Tlačítka ovládání hlasitosti

(4) Pojistka

(5) Tlačítko ovládání programů

(6) Zadní strana: bateriová přihrádka

(7) Zadní strana: otvor na klíčenku