X

Jak zacházet s příslušenstvím a aplikacemi Vám poradí následující návody a užitečné tipy.

Podpora easyTeku

easyTek v detailu

(1) Multifunkční tlačítko

(1) Multifunkční tlačítko

(2) Šnůrka okolo krku/anténa

(3) Otvory mikrofonu

(4) LED kontrolky pro signalizaci stavu

(5) Porty pro napojení šňůrek/antény

(6) Tlačítka ovládání hlasitosti

(7) Port pro audio přístroje s konektorem 3.5 mm

(8) Port pro FM přijímač

(9) Tlačítko reset

(10) Micro-USB port pro nabíjení

Snadné párování

Se sluchadly: 1. krok

Nasaďte si easyTek okolo krku. Zapněte easyTek stisknutím tlačítka (1), dokud  se nerozsvítí zelená kontrolka (4).

Nasaďte si easyTek okolo krku. Zapněte easyTek stisknutím tlačítka (1), dokud  se nerozsvítí zelená kontrolka (4).

Se sluchadly: 2. krok

Nasaďte si sluchadla a zapněte je. Zelená kontrolka (4) krátce zabliká
a potom zhasne. Nyní jsou přístroje spárovány.

Nasaďte si sluchadla a zapněte je. Zelená kontrolka (4) krátce zabliká
a potom zhasne. Nyní jsou přístroje spárovány.

Se zařízeními s Bluetooth: 1. krok

Zapněte easyTek stisknutím tlačítka (1) a několik sekund ho podržte.
Pokud nezačne blikat modrá kontrolka (4), stiskněte současně tlačítko (1)
a tlačitko hlasitosti “+” (6) a držte je, dokud nezačne kontrolka (4) problikávat.

Zapněte easyTek stisknutím tlačítka (1) a několik sekund ho podržte.
Pokud nezačne blikat modrá kontrolka (4), stiskněte současně tlačítko (1)
a tlačitko hlasitosti “+” (6) a držte je, dokud nezačne kontrolka (4) problikávat.

Se zařízeními s Bluetooth: 2. krok

Na zařízení, které chcete spárovat, zapněte funkci Bluetooth. Vyhledejte
a zvolte zařízení easyTek. Modrá kontrolka (4) krátce problikne a potom zhasne.

Na zařízení, které chcete spárovat, zapněte funkci Bluetooth. Vyhledejte
a zvolte zařízení easyTek. Modrá kontrolka (4) krátce problikne a potom zhasne.

S TV Vysílačem: 1. krok

Zapněte easyTek stisknutím tlačítka (1) a zároveň ho několik sekund držte stisknuté. Stiskněte zároveň tlačítko (1) a obě tlačítka hlasitosti (6),
a podržte je, dokud nezačne blikat modrá kontrolka (4).

Zapněte easyTek stisknutím tlačítka (1) a zároveň ho několik sekund držte stisknuté. Stiskněte zároveň tlačítko (1) a obě tlačítka hlasitosti (6),
a podržte je, dokud nezačne blikat modrá kontrolka (4).

S TV Vysílačem: 2. krok

Zapněte TV Vysílač ve vzdálenosti 1m od easyTeku a počkejte, až bude proces párování dokončen. Ten trvá přibližně 2 minuty. Modrá kontrolka (4) přestane blikat a zůstane svítit.

Zapněte TV Vysílač ve vzdálenosti 1m od easyTeku a počkejte, až bude proces párování dokončen. Ten trvá přibližně 2 minuty. Modrá kontrolka (4) přestane blikat a zůstane svítit.

Ovládání easyTeku

Podpora miniPocketu

miniPocket v detailu

(1) Reproduktor

(1) Reproduktor

(2) LED kontrolka stavu

(3) Tlačítka ovládání hlasitosti

(4) Pojistka

(5) Tlačítko ovládání programů

(6) Zadní strana: bateriová přihrádka

(7) Zadní strana: otvor na klíčenku