X

Získejte informace o novinkách ve Vašem oboru

Nové technologie se v současné době vyvíjejí v krátkých časových intervalech. Zorientovat se v záplavě informací o nových sluchadlech a funkcích tak může být náročné.

Proto se Vám snažíme pravidelně informovat o novinkách v oboru, a to prostřednictvím konferencí
a seminářů. U nás získáte rozhled i prvotřídní servis od největších expertů doma i v zahraničí.

Pozvánka na semináře

Věříme, že Vám semináře pomohou nastavovat sluchadla lépe, pohodlněji a rychleji k plné spokojenosti Vašich pacientů.

Termíny a místa konání

Semináře pro Vás připravujeme. O čase a místě konání Vás budeme včas informovat.

 

Signia na kanálu YouTube

Prohlédněte si náš kanál na youTube – naleznete v něm krátká, informativní videa o značce Signia a dalších novinkách.

youTube