X
Nejnovější výsledky průzkumu Euro Trak z roku 2018 přinesly zajímavé informace o sluchadlech, jejich uživatelích a o názorech na sluchové pomůcky.
2019-01-16

Štítky

Průzkum Euro Trak: Výskyt a důsledky ztráty sluchu

Nejnovější výsledky průzkumu Euro Trak přinesly zajímavé informace o sluchadlech, jejich uživatelích a o názorech na sluchové pomůcky. Tento článek shrnuje důležité poznatky o výskytu a důsledcích ztráty sluchu, které Vám mohou pomoci přilákat nové klienty.

Být jedničkou na trhu není jen o tom, poskytnout klientům technické funkce jako bezdrátové připojení nebo přímý přenos zvuku. Vyžaduje to především schopnost zákazníkům naslouchat . A letošní výsledky průzkumu Euro Trak nám v tom pomáhají.

Průzkumy Euro Trak probíhají od roku 2009 a spadají pod Evropskou asociaci výrobců sluchových pomůcek (EHIMA). Euro Trak analyzuje data získaná od tisíců lidí trpících sluchovou ztrátou v několika evropských státech. Velké procento dotazovaných nosí sluchadla, a jejich odpovědi nám tak umožňují zjistit názory uživatelů sluchových pomůcek. V tomto článku najdete výsledky průzkumu Euro Trak z roku 2018. Dotazovaní byli z Francie a Německa, dvou největších trhů pro sluchadla v Evropě.

Výskyt ztráty sluchu

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí sluchovou ztrátou přibližně 466 milionů lidí na světě. Toto číslo je ohromující, ačkoliv jde pouze o 5 % světové populace. Studie Euro Trak se zaměřila na osoby spadající do této skupiny a přinesla důležité informace o výskytu a rozšíření sluchové ztráty.

Důsledky ztráty sluchu

Průzkum zjistil, že ve Francii ohrožují závažné problémy s depresí 70 % lidí, kteří trpí sluchovou ztrátou a nemají sluchadlo. 64 % z této skupiny na konci dne cítí fyzické vyčerpání a 54 % cítí psychické vyčerpání. V Německu je depresí ohroženo závratných 91 % lidí neužívajících sluchadla.

Při otázce na kvalitu spánku odpovědělo 57 % německých respondentů neužívajících sluchadla, že jsou s ní nespokojeni. Oproti tomu z osob, které sluchadla užívají, bylo se svým spánkem nespokojených 35 %. Tato čísla ukazují na možnou vzájemnou souvislost mezi užíváním sluchadel a kvalitou spánku.

Podobné výsledky přinesly již předchozí studie zabývající se ztrátou sluchu. Sluchová ztráta může způsobit, že se má člověk neustále na pozoru před možným nebezpečím, což je psychicky i fyzicky vyčerpávající. To může mít vliv i na spánek, jelikož člověk může být neklidný, když se pokouší usnout.

Lidé trpící ztrátou sluchu se také mohou vyhýbat společenskému kontaktu, což může prohloubit již existující pocity osamělosti a izolace. Když se všechny tyto faktory spojí, člověk se může nacházet pod značným tlakem. Z údajů Euro Traku vyplývá, že nošení sluchadel lidem se ztrátou sluchu prospívá a procento lidí, kteří se sluchadly trpí depresí či únavou, je nižší.

Další zdravotní rizika spojená se ztrátou sluchu

Jak v Německu tak ve Francii zhruba 30 % respondentů věří, že ztráta sluchu může být spojena s depresí. Lidé v obou skupinách také uvedli, že sluchová ztráta může vést k poruchám spánku a přes 20 % respondentů tyto jevy přímo spojilo. 13 – 22 % respondentů dodalo, že lidé trpící ztrátou sluchu čelí většímu riziku vysokého krevního tlaku.

Zajímavým zjištěním je fakt, že jedna skupina respondentů ukázala na ztrátu sluchu jako na příčinu demence. Toto spojení potvrdilo i mnoho dlouhodobých studií, jelikož se ukázalo, že ztráta sluchu může vést ke ztrátě paměti.

Důsledky ztráty sluchu je nutné prozkoumat podrobně a další výzkum je nezbytný. Tato studie nicméně představuje názory lidí, kteří se se ztrátou sluchu každodenně potýkají. Velké procento z nich trpí problémy se spánkem, depresí a vyčerpáním. V porovnání s informacemi od osob, které sluchadla nosí, je patrné, že sluchadla mají na své uživatele výrazný blahodárný vliv.