X

Vítejte ve světě rozmanitých zvuků

Siemens-Signia-double-branding_en-928x320

Signia je naší novou produktovou značkou, kterou budeme v následujících letech budovat společně se značkou Siemens.

Duálním brandingem chceme spojit to nejlepší z obou značek. Jednak chceme využít důvěry spotřebitelů ve značku Siemens a také chceme oslovit širší i mladší skupinu zákazníků prostřednictvím současných on-line kanálů a sociálních sítí. Signia nám tak umožní zacílit na větší skupinu zákazníků, která je základem pro budoucí růst.

Se zavedením nové značky však nechceme měnit to, co dobře funguje. Kontaktní údaje zůstávají stejné, nemění se ani znění smluv, dohod, záruky ani servis. Můžete se spolehnout na mimořádnou kvalitu produktů a podporu profesionálního týmu.

Chceme pokračovat ve vývoji produktů, kde klíčem je právě zákazník. Signia přináší komplexní portfolio sluchadel prémiové kvality. Budoucnost lepšího poslechu je
v našich rukou. Pojďme společně změnit životy dalších lidí, aby i oni okusili pestré zvuky života.