X
2016-02-11

Otázky a odpovědi

Co se změní pro obchodní partnery, pokud již sluchadla nebudou označována jako Siemens?

Jak dlouho budou ještě sluchadla označována jako Siemens?

Jak jsme oznámili na tiskové konferenci v lednu 2015, koncern Sivantos uzavřel s koncernem Siemens smlouvu, která nás opravňuje používat značku Siemens
po přechodnou dobu i nadále při vývoji, propagaci a distribuci sluchadel. Z toho důvodu bude Sivantos používat značku Siemens i v dalších letech.

Jak se liší nová značka Signia od Siemens?

Naše nová značka Signia staví na zkušenostech a vynikajících vlastnostech, které jsme vyvíjeli po mnoho let. Chceme se však posunout dále. Se značkou Signia chceme oslovit širší i mladší zákazníky.

Jak spolu značky Siemens a Signia souvisí?

Signia je naší novou produktovou značkou, kterou budeme v následujících letech budovat společně se značkou Siemens. Naše produkty budeme označovat a prezentovat souběžně oběma značkami. Duálním brandingem chceme spojit to nejlepší z obou značek. Jednak chceme využít důvěry spotřebitelů ve značku Siemens a jednak chceme oslovit širší i mladší skupinu zákazníků.

Co se změní pro obchodní partnery, pokud již sluchadla nebudou označována jako Siemens?

Koncern Sivantos právě uzavřel obchodní rok 2015 s historicky nejlepšími tržbami. I když společnost změnila své jméno, akceptace našich produktů a služeb na trhu byla mimořádná. V minulém roce koncern Sivantos silně investoval do výzkumu a vývoje, optimalizace výrobních kapacit, stejně jako do prodeje a marketingu. Chceme investovat do těchto oblastí i nadále, aby nová značka Signia uspěla u zákazníků zejména kvůli mimořádně pokročilé technologii a prémiové kvalitě poskytovaných služeb našim obchodním partnerům i zákazníkům.

Co se změní pro koncové zákazníky, až produkty nebudou označovány jako Siemens?

Nic se nezmění v oblasti technologických inovací, kvality, záruk, servisu, služeb
a podpory pro naše obchodní partnery a koncové zákazníky. Naším cílem je oslovit značkou Signia zejména rostoucí segment silných poválečných ročníků. Se značkou Signia jim chceme nabídnout vřelejší a lidštější image s důrazem na současné on-line kanály a sociální sítě.

Bude možné používat značku Siemens k propagaci?

Ano, i nadále lze používat logo Siemens hearing systems pro marketingové účely
v případě, že propagují produkty značky Signia nebo Siemens.