X
CROS primax je určen lidem, kteří na jedno ucho slyší normálně a na druhém trpí jednostrannou hluchotou. Zvuk z hluchého ucha se přenáší na druhou stranu.
2019-03-05

Štítky

Bezdrátový CROS/BiCROS v praxi

Bezdrátové řešení CROS primax je určeno lidem, kteří na jedno ucho slyší normálně a na druhém trpí jednostrannou hluchotou. Vysílač CROS Pure přijímá a zpracovává zvuk z hluchého ucha, který bezdrátově přenáší na druhou stranu.

Bezdrátové řešení CROS primax je určeno lidem, kteří na jedno ucho slyší normálně a na druhém trpí jednostrannou hluchotou. Vysílač CROS Pure přijímá a zpracovává zvuk z hluchého ucha, který bezdrátově přenáší na druhou stranu.

Bezdrátové řešení BiCROS primax je určeno pro lidi s jednostrannou hluchotou na jedné straně a částečnou ztrátou sluchu na druhé straně. Vysílač CROS zaznamená zvuky z hluchého ucha, zpracuje je a přenese do sluchadla primax na druhé straně. Ve sluchadle primax, které je ve zdravějším uchu, pak uživatel slyší zesílený zvuk z obou zařízení, takže nepřijde o zvuky z žádné strany.

Jak to funguje

Řešení CROS/BiCROS primax umožňuje designový vysílač CROS Pure, který je kompatibilní se všemi sluchadly primax s výjimkou Motion S. Stejně jako jiná sluchadla primax poskytuje CROS/BiCROS přirozenou kvalitu zvuku s nízkým množstvím rušivých zvuků a umožňuje tak uživateli pohodlný poslech. Nastavení BiCROS poskytuje i porozumění tiché řeči. Nízké množství rušivých zvuků je důležité pro uživatele s jedním uchem bez poruchy sluchu (uživatele CROS), jelikož právě tento faktor je zásadní pro rychlé přijetí sluchadla. Minimum ruchů také zásadně odlišuje řešení CROS primax od podobných produktů na trhu.

Řešení CROS/BiCROS primax disponuje funkcí automatického přizpůsobivého směrování mikrofonu v hlučných situacích. To ulehčuje porozumění řeči a snižuje poslechovou námahu. Směrové mikrofony vysílače CROS Pure se vyznačují inovativní kulovou charakteristikou. Jsou zaměřené dopředu a zkosené po stranách. Dříve než tento směrový signál dojde do samotného ucha při řešení CROS nebo se zkombinuje se signálem na stejné straně při řešení BiCROS, odvysílá se na druhou stranu. Jinými slovy, výhody CROSu jsou zachovány i v hlučném prostředí a nemají výrazný vliv na životnost baterie.

Následující video obsahuje reálnou ukázku funkce TwinPhone platformy primax™, která umožňuje lidem trpícím poruchou sluchu vynakládat méně námahy na poslech. Tento efekt je klinicky dokázán.*

Zvuk ze sluchadel, který uslyšíte v tomto videu, nebyl nijak upravován. Vše, co slyšíte, přímo zaznamenala samotná sluchadla primax.

 

* V roce 2015 byl na University of Nor thern Colorado proveden výzkum účinnosti nových funkcí technologie primax. V rámci studie byly zkoumané osoby podrobovány testům porozumění řeči a během této doby byly průběžně sbírány a analyzovány EEG signály. Údaje o mozkové aktivitě ukázaly, že při aktivaci funkcí SpeechMaster a EchoShield docházelo k výraznému úbytku sluchové námahy.